TOPRAKTAN UYGULAMA: 2-4 kg/da

YAPRAKTAN UYGULAMA : 200-300 gr/da

UYGULAMA ŞEKLİ

Ekim Öncesi; sıvı gübrelere katılarak kullanılabileceği gibi doğrudan katı gübrelerle karıştırılarak da kullanılır. Ekim esnasında; sıvı ve katı gübrelerle karıştırılarak tatbik edildiği gibi tek başına tohum yatağına verilerek de kullanılır.

Vegatatif büyüme sırasında; sulama, damlama veya yağmurlama suyuna katılarak tatbik edilir. Doz aşrı kireçli koşullarda %50 oranında artırılabilir.

Uygulama

TOPRAKTAN UYGULAMA: 2-4 kg/da

YAPRAKTAN UYGULAMA : 200-300 gr/da

Uygulama Şekli

UYGULAMA ŞEKLİ

Ekim Öncesi; sıvı gübrelere katılarak kullanılabileceği gibi doğrudan katı gübrelerle karıştırılarak da kullanılır. Ekim esnasında; sıvı ve katı gübrelerle karıştırılarak tatbik edildiği gibi tek başına tohum yatağına verilerek de kullanılır.

Vegatatif büyüme sırasında; sulama, damlama veya yağmurlama suyuna katılarak tatbik edilir. Doz aşrı kireçli koşullarda %50 oranında artırılabilir.

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygulamalar esnasında, bitki deseni ve toprak yapısına bağlı olarak gerçek dozlar için uzmanlardan destek alınması önerilir.

ZINC 15%+SULPHUR 70%(S)

Microgranules

ORT Teknoloji

Geliştirilmiş Alım

Yüksek ZN içeriği

Yüksek Verim

SULPHUR 90%(S)

ORT Teknoloji

Geliştirilmiş Alım

Yüksek ZN içeriği

Yüksek Verim

null

Neden Infertis?

Kükürt, gerekli makro bitki besin elementlerinden biridir. Direkt besin değeri sağlar. Özellikle fosfor ve azot gibi diğer besin elementlerinin kullanım etkinliğini arttırarak ürün verimi artışına katkıda bulunur.

Tarımsal üretimin artmasıyla birlikte tüm bitki besin elementleri ihtiyacıda artmıştır. Özellikle azot, fosfor ve potasyum gübreleme ihtiyaçları önem kazanmıştır. Artan gübre kullanımı toprak organik madde seviyesine düşürmüş ve kükürt yoksunluğunun ortaya çıkmasıyla tarımsal üretimi kısıtlamıştır. Kükürt 4. gerekli makro element olarak yerini almıştır.

Infertis Kullanıldığında

• Yüksek toprak pH’ sının sorun olduğu yerlerde pH’ı düşürür.

• Gerekli bitki besin elementi olan kükürt toprak pH’ sını düşürerek, fosfor, potasyum ve iz elementlerin bitki tarafından alımını kolaylaştırır ve bitki besin elementlerinin etkinliğini artırır.

• Verim ve kalitede önemli rol oynar.

• Kireçliliği azaltır.

• Tuzluluğu önler.

• Topraktan antiseptik ve antifungal ekti gösterir.

• Hastalıklara karşı bitkinin direncinin artmasını sağlar.

• Topraktaki faydalı mikroorganizma faaliyetlerini arttırır.

• Sera naylonunu yakmaz.

INFERTIS Teknik Özellikleri

1. Elementel (toz) kükürt partikül boyutu 100 mikron, jips 125 mikron, bentonitli kükürt partikül boyutu 50-75 mikron olmasına karşın, %90 kükürt INFERTIS partikül boyutu 2-4 mikrondur.

2. INFERTIS‘in sülfata dönüşümü tamamen hızlıdır. Toprağa uygulandıktan sonra, 24-48 saat içinde sülfat formuna dönüşerek bitki tarafından alımı sağlanır.

3. Damlama sulama, yağmurlama ve püskürtme sistemleri ile kullanıma uygundur.

4. Makro ve mikro bitki besin elementleri ile uygulanabilen tek kükürt formudur.

5. Holder, Taral ve Lister benzeri ilaçlama makinalarıyla kullanıma uygundur.

6. Yüksek/yoğun azot, fosfor, potasyum kullanılan alanların, yüksek kükürt eksikliği olan toprakların ve kükürt ihtiyacı olan ürün topraklarının fiziksel yapısını iyileştirir.

7. Kükürt türevlerinin içinde en ekonomik etkiye sahip formudur.

8. Düşük dozda kullanımı onaylanmış tek kükürt formudur.
(Yapraktan uygulama: 200-300gr/dekar, Damlamadan: 2-4 kg/dekar.)

9. Ekim öncesi ve sonrası kullanılabilir.

%90 S Mikronize elementel kükürt

2-4 Mikron partikül çapı

Hızlı sülfat oksidasyonu

24-48 saat içinde bitki tarafından alınır.

İlaçlama makineleri, damlama sulama, yağmurlama ile uygulanabilir.

Düşük kullanım dozu